Документи

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА - 2019

На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. и във връзка с изпълнение на чл.11, т. 3 от Споразумение № РД 50-193/29.11.2016 г., МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2019 г.

БЮЛЕТИН 1/2017 г.

ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ публикува за предварително обсъждане проект на изменение

на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да бъдат представени в срок до 21 август 2017 г. 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 2015

На 28.12.2016 г. в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

се проведе първата информационна среща по проект 19-19-1-01-14, съгласно Договор №РД 50-190 / 07.12.2015 г.  

Участниците бяха информирани за предстоящите събития по изпълнение на проекта.

ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 19 април 2016 г. се проведе редовно Общо събрание на местната инициативна група.

Събранието започна в 13.00 часа при обявения дневен ред както следва:

1.     Откриване, доклад за кворум и приемане на дневен ред – Председател УС;

2.     Избор на водещ, протоколчик и преброители на събранието – Председател УС;

"София ВЕГ Фест" на 28 и 29 март 2015 г.

„София ВЕГ Фест” e културен фестивал, имащ за цел да информира, образова и популяризира здравословния начин на живот във всички негови аспекти. Предстоящият „София ВЕГ Фест” - Пролетен фестивал ще се проведе на 28 и 29 март от 12:00 до 19:00 часа в Есенс Център, ул. 6-ти Септември 37 (вътрешен двор), София.

Фестивалът има две основни цели:

  • Oбразователна: да информира и ангажираща публиката за ползите от здравословния начин на живот и връзката с природата и
  • Креативна: да постигне това по интригуващ, интерактивен начин, чрез презентации, 

Изложение "Цветна пролет 2015"

Цветна пролет е една от най-красивите изложби в календара на Международен панаир Пловдив. За тази година датите за провеждане са от 25 до 29 март. Първото издание е от 1998 година, като с всяко следващо издание изложението ставо все по интересно и посещавано, както от професионалисти, така и от любители на градинарството и озеленяването. Очакват се много фирми от страната и чужбина, които са производители и дистрибутори на изделия за градинарството и овощарството, разсадници, градински центрове, висши учебни заведения, издателства и други. Градинарите търсят не само традиционни видове, но и по-различни, като новото за страната ни растение тайбери. То вече надминава интереса към къпините без бодли, заявяват експерти и прогнозират, че скоро ще стане хит. 

Страници

Subscribe to Местна инициативна група  RSS