За нас

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

Име, презиме, фамилия
Организация, която представляват

 
Сектор/ Заинтересована страна
Позиция

1

Галина Николова Матанова

ОбА - Панагюрище

Публичен / ОбА, ОбС - Панагюрище

Председател на УС

2

Неделка Борисова Фингарова

ОбА- Стрелча

Публичен/ ОбА,

ОбС - Стрелча

Заместник-председател на УС

3

Мариана Георгиева Попова

ОбА- Лесичово

Публичен/ ОбА,

ОбС - Лесичово

Заместник-председател на УС

4

Гинка Петкова Томева

Физическо лице с. Елшица

ул. "Георги Димитров" №52

Нестопански/  Физическо лице

Член

5

Стоянка Стоянова Върлякова

"Лазарсон - А" ЕООД

гр. Панагюрище,

ул. "Георги Нейчев" № 12

Стопански/ ЮЛ - Микропредприятия

Член

6

Георги Николов Цоков

Физическо лице  

с. Блатница, ул. "Втора" №13

Нестопански/ Физическо лице

Член

7

Василка Рашкова Такучева

"Вимпета" ЕООД

гр. Стрелча, ул. "Геро Грозев" №18

Стопански/ ЮЛ -  Микропредприятия

Член

8

Илинка Захариева Митова

НЧ "Пробуда - 1914"

с. Динката

Нестопански/ Народно читалище

Член

9

Зоя Стойкова Чочкова

ЕТ "Зоя Чочкова - 2013" 

с. Лесичово,

ул. "Атанас Цветански" №21

Стопански/ ЕТ - Микропредприятия

Член

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" след 19.02.2019 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" след 28.12.2018 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" до 28.12.2018 г.

УСТАВ НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

АКТУАЛЕН УСТАВ НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" - 19.04.2016 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

  • ЛУЧКО ДИМИТРОВ МАКЕДОНСКИ - GSM - 0882 270 816

  • Ангелина Шентова - Счетоводител - GSM: 0882 270 819 
  • Нонка Костова - Експерт "Прилагане на Стратегия" - GSM: 0882 270 815
  • Мария Нейчева- Експерт "Прилагане на Стратегия" - GSM: 0882 270 814
  • Пепа Стефанова - Експерт "Административни дейности" - GSM: 0882 270 818

Адрес и телефон за контакти: 

гр. Панагюрище 4500, обл. Пазарджик, ул."Макгахан" №2, Офис 2А, ПК №16

Стационарен телефон за контакти 0884 / 412 991 

e-mail: lagpsl@abv.bg