ЕКИПЪТ ПО ПРОЕКТ STAY RURAL AND SUCCESFUL IN DIGITAL ERA СЕ СРЕЩНА С УЧЕНИЦИ ОТ САДОВО И ПЪРВОМАЙ

 

За да достигнем до колкото се може повече млади хора, на 18.01.2024, заедно с колегите от Institute for Technology Transfer and Innovations/Институт за технологичен трансфер и иновации, Пловдив, направихме две информационни събития пред ученици от 11 и 12 клас от Професионална стопанска гимназия гр. Садово и Средно училище "Асен Златаров" - гр. Първомай.

Учениците бяха заинтригувани от възможностите, които им дава платформата https://elearning.digirur.eu/ и всички безплатни материали, които могат да ползват в нея. Споделени с тях бяха и мотивационните клипове, насърчаващи предприемачеството в селските райони! Допълнително ще им бъде изпратен и наръчника за стартиране на бизнес, разработен по проекта! В срещата се включиха общо над 60 ученици! Проектът "“Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“ е финансиран по програма Еразъм+!