МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" проведе информационно събитие по проект "Stay rural and successful in the digital era"

На 28.11.2023, МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" организира първото си от поредица събития

за популяризиране на платформата https://elearning.digirur.eu/ , както и всички проектни резултати,

разработени по проект Stay rural and successful in the digital era, финансиран по програма Еразъм+.

Събитието се проведе в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в град Панагюрище,като в него взеха участие 30 младежи и различни представители на заинтересовани страни.

На събитието бяха представени:

✅Електронната платформа за самообучение, разработена по по проекта и съдържаща 5 образователни курса, насочени към стартиране на самостоятелна стопанска дейност от млади хора;

✅Наръчник за стартиране на бизнес в България с практически и полезни съвети;

✅Мотивиращи видеа от успели млади хора от различни европейски държави.

Следващото събитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" ще бъде на 15.12.2023 в град Стрелча.

Ако имате интерес да се включите, се свържете с нас на имейл lagpsl.international@abv.bg