Платформа за стартиране на бизнес в селските райони беше разработена по проект Stay rural and succesful in digital era

 

В рамките на проект “STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA – DIGIRUR”, финансиран по програма Еразъм+, беше разработена платформа за онлайн обучение, предназначена за самообучение, съдържаща 5 онлайн курса:

- Модул 1 - Мрежата на вашите услуги: Въведение в уеб дизайна, как да създадете проста уеб страница, използване на социални медии за популяризиране на бизнеса

- Модул 2 - Електронна търговия: електронни магазини, големи платформи за електронна търговия и как да популяризирате вашите продукти/услуги, персонализирани/тематични/местни платформи за електронна търговия

- Модул 3 – Дигитален маркетинг и международни клиенти

- Модул 4 – Маркетинг и мениджмънт принципи

- Модул 5 – База данни: Извличане на данни, събиране на данни и анализи за целеви пазар Курсовете са предназначени за млади хора, искащи да стартират собствен онлайн бизнес в селските райони.

Достъпът до платформата е напълно безплатен, а курсовете са достъпни и на български език. При завършване на курсовете, всеки младеж получава сертификат за завършено обучение, издаден от партньорския консорциум.

Платформата може да бъде намерена на адрес https://elearning.digirur.eu/