Проведе се второто информационно събитие по проект „STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA – DIGIRUR“ в град Стрелча

На 15.12.2023 година в град Стрелча, се проведе второто информационно събитие по проект “STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA – DIGIRUR”.

В рамките на информационното събитие беше направена подробна презентация на разработените по проекта материали: - Онлайн платформа за самообучение - https://elearning.digirur.eu/ - Онлайн курсове за обучение на млади хора от селските райони, искащи да стартират самостоятелен дигитален бизнес - Наръчник на предприемача с информация за основните стъпки за създаване на бизнес в България - MotiVideo – мотивиращи видеа, представящи добри практики за развитие на бизнес в селските райони.

Участие в събитието взеха различни представители на заинтересованите страни по проекта – представители на местната власт, представители на бизнеса и неправителствения сектор.

Проектът “STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA – DIGIRUR” е финансиран по програма Еразъм+.