бенефициент

ДОБРА ПРАКТИКА

Европейската мрежа за развитие на селските райони популяризира работата на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

На сайта на Европейската мрежа е публикувана статия за Добрата практика от проект за

биологично производство на розово масло.  

Допустими дейности и мерки

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

Сдружение Местна инициативна група - Панагюрище, Стрелча, Лесичово е създадено на учредително събрание, проведено на 19 юли 2006 г. в гр. Панагюрище. Сдружението е изградено на следните принципи: Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес; Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, съставляващи сдружението; Равнопоставеност между представителите на земеделския и не земеделския бизнес; равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, пол, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му.

Страници

Subscribe to RSS - бенефициент