ЕРАЗЪМ +

Как да стартираш бизнес в селските райони? Наръчник по дигитално предприемачество беше създаден в рамките на проект Stay rural and succesful in digital era

Как да стартираш бизнес? Как да финансираш бизнеса си? Какви са основните стъпки за стартиране на онлайн търговия? Как да си направиш сайт? Как да регистрираш фирма в България - какви са стъпките, таксите, данъците?

Платформа за стартиране на бизнес в селските райони беше разработена по проект Stay rural and succesful in digital era

 

В рамките на проект “STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA – DIGIRUR”, финансиран по програма Еразъм+, беше разработена платформа за онлайн обучение, предназначена за самообучение, съдържаща 5 онлайн курса:

- Модул 1 - Мрежата на вашите услуги: Въведение в уеб дизайна, как да създадете проста уеб страница, използване на социални медии за популяризиране на бизнеса

ЕКИПЪТ ПО ПРОЕКТ STAY RURAL AND SUCCESFUL IN DIGITAL ERA СЕ СРЕЩНА С УЧЕНИЦИ ОТ САДОВО И ПЪРВОМАЙ

 

За да достигнем до колкото се може повече млади хора, на 18.01.2024, заедно с колегите от Institute for Technology Transfer and Innovations/Институт за технологичен трансфер и иновации, Пловдив, направихме две информационни събития пред ученици от 11 и 12 клас от Професионална стопанска гимназия гр. Садово и Средно училище "Асен Златаров" - гр. Първомай.

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" проведе информационно събитие по проект "Stay rural and successful in the digital era"

На 28.11.2023, МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" организира първото си от поредица събития

за популяризиране на платформата https://elearning.digirur.eu/ , както и всички проектни резултати,

разработени по проект Stay rural and successful in the digital era, финансиран по програма Еразъм+.

Приключи успешно и петият проект на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" финансиран по програма ЕРАЗЪМ +

На 31.03.2023 приключи успешно и петият проект на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово в подкрепа на политикана на сдружението за насърчаване на младежките дейностите. Проектът 2022-1-BG01-KA152-YOU-000065484 "Powering Youth Potential = Powering Rural Development” е финансиран по програма Еразъм+. Проектът се реализира съвместно с партньорски организации от 5 европейски страни – Италия, Хърватия, Румъния, Португалия и Сърбия, като в него взеха участие общо 37 младежи на възраст между 18 и 30 години.

Партньорска среща по проект "Stay rural and successful in digital era -DigiRUR"

Партньорска среща

Проведе се поредната партньорска среща по проект "Stay rural and successful in digital era -DigiRUR" в Барселона, Испания.

Проектът е насочен към разработване на образователни ресурси за стартиране на дигитален бизнес за млади хора, живеещи в селски райони.

Втора среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“

Еръзъм +

На 08.07.2022 в Атина, Гърция се проведе втората среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“,

финансиран по програма Еразъм+, в която взеха участие представители на всички партньорски организации по проекта.

МИГ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

Еръзъм +

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ стартира изпълнението на поредния си проект финансиран по програма Еразъм+, с наименование „Stay rural and successful in digital era“.

Страници

Subscribe to RSS - ЕРАЗЪМ +