Лесичово

Покана 4 прием

П О К А Н А

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” обявява Четвърти прием на Заявления за подпомагане

по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013 г.

  1. Мерки от Стратегията за местно развитие одобрени за финансиране:

Мярка 121

Страници

Subscribe to RSS - Лесичово