МИГ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. БАНЯ

П О К А Н А

за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

ПОКАНА

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани страни, бенефициенти, медии и широката общественост на 12 февруари 2016 г. /петък/ от 10.00 часа, в заседателната зала на Младежки дом в гр. Стрелча, ул.„Божко Иванов” на информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г.

Подхода ЛИДЕР по БНТ

Българската национална телевизия, чрез предаването "Бразди" излъчи подробен материал за равносметката от предишния програмен период и по конкретно за подхода "ЛИДЕР".

В тази връзка част от предаването бе заснето на територията на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", където бяха представери проекти финансирани по подхода ЛИДЕР от Стратегията за местно на развитие на нашата инициативна група.

ДОБРА ПРАКТИКА

Европейската мрежа за развитие на селските райони популяризира работата на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

На сайта на Европейската мрежа е публикувана статия за Добрата практика от проект за

биологично производство на розово масло.  

ПЪРВИ ДОГОВОРИ ПО ПРСР 2014-2020

 

МИГ "Общини - Панагюрище, Стрелча, Лесичово" сключи договор за подготвилни дейности за изработване на стратегия за местно развитие към ПРСР 2014-2020. 

На 09.12.2015г. в Гранитна зала на Министрество на земеделието и храните бяха връчени първите договори по ПРСР 2014-2020, мярка 19.1 " Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие". Сключени са 66 договора на обща стойност 3 366 616,20лв.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕД bTV

На 28.07.2015 г. бяха заснети репортажи за пет броя проекти, одобрени и реализирани по Стратегията за местно развите

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

Интервюирани бяха собствениците на фирмите и реализаторите на проектите.

Изготвените репортажи ще бъдат излъчени на следните дати и часове:

 

МИГ генерират пари от ЕС и са шанс за селските райони

Интервю с изпълнителния директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" публикувано в  Агенция БГНЕС - http://video.bgnes.com/view/57705

Абревиатурата МИГ не е само прочутите съветски и руски военни самолети. МИГ е също и местна инициативна група. Това е една структура в ЕС, която е много популярна в другите страни членки, но не и у нас. А тя работи, включително и у нас. За нея пред БГНЕС разказва Лучко Македонски, който оглавява една такава група, обхващаща общините Панагюрище-Стрелча-Лесичово. Местните инициативни групи са структура, която е изключително непозната у нас. А те са много важни и вършат много важна работа. По принцип те са създадени по-така наречения подход Лидер, който Еврокомисията започва да прилага през 1990-та година, като една пилотна инициатива. Да обясня с няколко думи какво представлява МИГ. По принцип дава се възможност на една местна общност, която живее на определена територия да види кои са й проблемите и й се дават средства да реши тези проблеми - било в инфраструктурата, било в земеделието. Но по принцип става въпрос за селските райони в Европа. 

СПИСЪК - ДОГОВОРИ

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

ПО ПРОЕКТ 41-03-28, ДОГОВОР РД 50-147/13.10.2011г.

 

Страници

Subscribe to RSS - МИГ