ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението на 22.08.2017 г. /вторник/ от 14.00 ч. в гр. Панагюрище,

Камерна зала на Театър Дом-паметник при следния дневен ред:

ПРОТОКОЛИ НА УС - 2018

ОБЩО СЪБРАНИЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

свиква Общо събрание на сдружението на 21.07.2015 г. /вторник/ в 14.00 ч.

в гр. Панагюрище, 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.28 ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 10.12.2013 г. в 14.00 ч. в гр. Панагюрище, пл. 20-и Април № 13,Камерна зала в Театър дом - паметник при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на промени в СМР;

Страници

Subscribe to RSS - ОБЩО СЪБРАНИЕ