Панагюрище

Празник на Минералната вода, здравето и дълголетието 2013г.

Празник на Минералната вода, здравето и дълголетието 2013г.

На 08.06.2013г. в с. Баня се проведе традиционният празник на минералната вода. За гостите на тържеството беше пресъздадена легендата за лековитите минерални извори на с. Баня и преданието за "Хайдут Велко". Представени бяха носиите от Панагюрския край - "От раклата на баба с менци за вода". За доброто настроение на гостите се погрижи ансамбъл "Веселие" от гр. София с художесвен ръководител Орлин Иванов.

Мярка 226

Новини

Мярка 323

 

Мярка 322

 

Мярка 321

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

За четвърти прием на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г.

Мярка 313

 

Мярка 312

 

Страници

Subscribe to RSS - Панагюрище