програмен период

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 - pdf фаил

Bulgaria - Rural Development Programme (National)
CCI
2014BG06RDNP001
Вид на програмата
Програма за развитие на селските райони
Държава
България
Регион
BG - National
Програмен период
2014 - 2020
Управляващ орган
Дирекция "Развитие на селските райони" (РСР) в Министерство на земеделието и храните.
Версия
1.1
Статус на версията
Отваряне
Дата на последно изменение
26/01/2015 - 11:19:26 CET
Съдържание

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПОДХОДА ЛИДЕР

Изпълнителният директор на Местната инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” Лучко Македонски участва в Международен семинар за прилагането на подхода ЛИДЕР, който се проведе във Варна от 09 до 11 юни.

Проявата беше организирана от Министерство на земеделието и храните в сътрудничество с екипа на ЗУ на Национална селска мрежа.

Страници

Subscribe to RSS - програмен период