ПРСР

ОБУЧЕНИЕ НА УС

П О К А Н А

за участие в Еднодневно обучение за членове на УС на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

П О К А Н А

за участие в Еднодневно обучение за местни лидери на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В ПАНАГЮРИЩЕ

На 19 април 2016 г. от 11.00 часа се проведе обществено обсъждане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" в Театър Дом - Паметник в гр. Панагюрище. На срещата присъстваха представители на трите сектора - публичен, стопански и нестопански.

ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проведе се първото Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2014-2020.

Участниците се събраха в Туристическия информационен център в с. Калугерово на 30.03.2016г.

Присъстваха представители на общинска администрация - Лесичово, на нестопанския сектор и земеделски производители.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

П О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

СРЕЩА НА БИЗНЕСА

Екипът на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" събра представители на бизнеса и земеделски производители от територията на общините Панагюрище и Стрелча. Срещата се състоя на 17.03.2016 г. в Конферентната зала на Исторически музей - Панагюрище.

ПОКАНА

П О К А Н А

за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ПОПИНЦИ

Екипът на Местната инициативна група се срещна с жителите на с. Попинци, община Панагюрище. Срещата се проведе на 02.03.2016г. в кметството на селото. Присъстваха представители на стопанския и нестопанския сектор. Темата бе информиране на местната общност за възможностите, които предлага новата ПРСР за периода 2014 -2020 г. и мерките за включване в Стратегията за местно развитие.

Страници

Subscribe to RSS - ПРСР