ПРСР

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ПОПИНЦИ

Екипът на Местната инициативна група се срещна с жителите на с. Попинци, община Панагюрище. Срещата се проведе на 02.03.2016г. в кметството на селото. Присъстваха представители на стопанския и нестопанския сектор. Темата бе информиране на местната общност за възможностите, които предлага новата ПРСР за периода 2014 -2020 г. и мерките за включване в Стратегията за местно развитие.

СРЕЩА В ГР. СТРЕЛЧА

На 29.02.2016г. се проведе срещата в община Стрелча. Присъстваха представители на публичния сектор - община, читалища, музей. Водеща на срещата бе Мария Нейчева, която запозна участниците в срещата с възможностите през новият програмен н период.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ЛЕСИЧОВО

В Заседателната зала на Общински съвет - Лесичово се проведе поредна информационна среща. На 22 февруари 2016г., Мария Нейчева запозна представители на публичния сектор с възможностите на ПРСР 2014-2020 и подхода ВОМР. Обсъдени бяха възможните мерки за включване в стратегията за местно развитие.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. БАНЯ

П О К А Н А

за участие в информационна среща със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

ПОКАНА

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани страни, бенефициенти, медии и широката общественост на 12 февруари 2016 г. /петък/ от 10.00 часа, в заседателната зала на Младежки дом в гр. Стрелча, ул.„Божко Иванов” на информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г.

Страници

Subscribe to RSS - ПРСР