ПРСР

Разпределение на 2,9 милиарда евро по новата ПРСР

жито2,9 млрд. евро е бюджетът на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР), която и без да е получила официално одобрение ще стартира в края на март с инвестиционната мярка 4.1, а в кая на май – с помощите за младите фермери. В средата на година се очаква Европейската комисия да пусне изцяло ПРСР 2014-2020.

Как се разпределят по меркисредствата в селската програма? По данни на bgfermer.bg, най-много пари ще се раздават по мярка 4 – Инвестиции в материални активи – 776 млн. евро. Най-малко – 4.2 млн.евро, са за консултантски услуги и управление на стопанствата.

Ето и разпределението по данни на bgfermer.bg

  • По мярка 1 – Трансфер на знания и действия за осведомяване, е заделен бюджет от 25,394 млн. евро.

Сдруженията на фермерите ще получат по-големи субсидии по ПРСР

среща с фермеритеСдруженията на фермерите ще се поощряват с 10 и с 20% по-високо подпомагане през новия програмен период, обясни вчера на среща с производителите в Стара Загораземеделският министър Десислава Танева. В държавите от ЕС колективните инвестиции са масова практика, тъй като заетите със земеделие са разбрали, че сдружаването им дава повече възможности както при производството, така и при реализирането на продукцията.

Проектите за колективни инвестиции по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони ще са с 10%  по-високо финансиране за случаите, когато се представят проекти от минимум 6 до 10 земеделски производители, посочи министър Танева. Увеличение с 20% ще получат пък онези проекти за колективни инвестиции, които се изпълняват от над 10 земеделски производители или от групи и организации на производители, цитира министъра пресцентърът на МЗХ. 

Мярка 226

Мярка 323

 

Мярка 322

 

Мярка 321

 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА «ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО»

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

За четвърти прием на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г.

Мярка 313

 

Мярка 312

 

Страници

Subscribe to RSS - ПРСР