За нас

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - ЛУЧКО ДИМИТРОВ МАКЕДОНСКИ - GSM - 0882 270 816

Ангелина Шентова - Счетоводител - GSM: 0882 270 819

Нонка Костова - Експерт "Прилагане на Стратегия" - GSM: 0882 270 815

Мария Нейчева- Експерт "Прилагане на Стратегия" - GSM: 0882 270 814

Пепа Стефанова - Експерт "Административни дейности" - GSM: 0882 270 818Адрес за контакти:

гр. Панагюрище 4500, обл. Пазарджик, ул."Петър Карапетров" №2, ет. 1, ПК №16

e-mail: lagpsl@abv.bg

 

****************************************************************************************************

СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

ВПИСАН В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ПРЕЗ М. МАРТ 2019 г.

 

Член на ВУО

ЕИК

Седалище и адрес на управление/

постоянен адрес

Представлявано от

1

Община Панагюрище

Публичен сектор

000351743

Гр. Панагюрище

Пл. „20 – ти април“ №13

Галина Николова Матанова - Председател

2

Община Лесичово

Публичен сектор

000351693

С. Лесичово

Ул. „Никола Чочков“ №11-13

Мариана Георгиева Попова

3

Гинка Петкова Томева

Физическо лице

Нестопански сектор

 

с. Елшица, община Панагюрище, ул. „Георги Димитров” №52

 

Гинка Петкова Томева

4

„Лазарсон А“ ЕООД

гр. Панагюрище

Стопански сектор

112074582

гр. Панагюрище, ул. „Георги Нейчев” № 12

Стоянка Стоянова Върлякова

5

Георги Николов Цоков

Физическо лице

Нестопански сектор

 

с. Блатница, община Стрелча, ул. „Втора“ №13

Георги

Николов

Цоков

6

„Вимпета“ ЕООД

гр. Стрелча

Стопански сектор

202585017

гр. Стрелча, ул. „Геро Грозев” №18

Василка Рашкова Такучева

7

ЕТ „Зоя Чочкова - 2013”,

с. Лесичово

Стопански сектор

202592442

с. Лесичово, ул. „Атанас Цветански” №21

Зоя

Стойкова Чочкова

8

НЧ „Пробуда 1914“

с. Динката

Народно читалище

Нестопански сектор

112075983

с. Динката, община Лесичово, ул. „Шеста”№3

Илинка Захариева Митова

9

НЧ „Отец Паисий 1936“

с. Блатница 

Народно читалище

Нестопански сектор

112614815

С. Блатница,

община Стрелча,

ул. „Втора“№ 5

Димитра Веселинова Гарева

 

СПИСЪК  НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" 

до м. март 2019 г.

Име, презиме, фамилия
Организация, която представляват

 
Сектор/ Заинтересована страна
Позиция

1

Галина Николова Матанова

ОбА - Панагюрище

Публичен / ОбА, ОбС - Панагюрище

Председател на УС

2

Неделка Борисова Фингарова

ОбА - Стрелча Публичен / ОбА, ОбС - Стрелча Заместник - председател на УС 

3

Мариана Георгиева Попова

ОбА- Лесичово

Публичен/ ОбА,

ОбС - Лесичово

Заместник-председател на УС

4

Гинка Петкова Томева

Физическо лице с. Елшица

ул. "Георги Димитров" №52

Нестопански/  Физическо лице

Член

5

Стоянка Стоянова Върлякова

"Лазарсон - А" ЕООД

гр. Панагюрище,

ул. "Георги Нейчев" № 12

Стопански/ ЮЛ - Микропредприятия

Член

6

Георги Николов Цоков

Физическо лице  

с. Блатница, ул. "Втора" №13

Нестопански/ Физическо лице

Член

7

Василка Рашкова Такучева

"Вимпета" ЕООД

гр. Стрелча, ул. "Геро Грозев" №18

Стопански/ ЮЛ -  Микропредприятия

Член

8

Илинка Захариева Митова

НЧ "Пробуда - 1914"

с. Динката

Нестопански/ Народно читалище

Член

9

Зоя Стойкова Чочкова

ЕТ "Зоя Чочкова - 2013" 

с. Лесичово,

ул. "Атанас Цветански" №21

Стопански/ ЕТ - Микропредприятия

Член

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" -  2021 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" след 24.11. 2020 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" след 21.03.2019 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" след 28.12.2018 г.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" до 28.12.2018 г.

УСТАВ НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

АКТУАЛЕН УСТАВ НА СНЦ МИГ "ОБЩИНИ - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" - 19.04.2016 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

  • ЛУЧКО ДИМИТРОВ МАКЕДОНСКИ - GSM - 0882 270 816

  • Ангелина Шентова - Счетоводител - GSM: 0882 270 819 
  • Нонка Костова - Експерт "Прилагане на Стратегия" - GSM: 0882 270 815
  • Мария Нейчева- Експерт "Прилагане на Стратегия" - GSM: 0882 270 814
  • Пепа Стефанова - Експерт "Административни дейности" - GSM: 0882 270 818

Адрес за контакти: 

гр. Панагюрище 4500, обл. Пазарджик, ул."Петър Карапетров" №2, ет. 1, ПК №16

e-mail: lagpsl@abv.bg