Двудневно обучение 15-16 ноември 2012 г.

Обучение в хотел Средна гора гр. Стрелча

На 15 и 16 ноември 2012г. в хотел "Средна гора" гр.Стрелча се проведе двудневно обучение на тема "Разработване на проекти за потенциални бенефициенти по Стратегия за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", организирано от "ИГА проект" ООД гр. Пазарджик. В обучението се включиха 16 потенциални бенефициенти, предимно представители на бизнеса и земеделски производители от територията на Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово. Лекторът на обучението г-жа Емилия Германова подробно запозна участниците с проектния цикъл, през който преминава бенефициента при подготовка и разработване на проект: Запознаване със Стратегията за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"- цели и приоритети; Същност на проекта и проектен цикъл; Фази и дейности по разработване на проекта; Покани за подаване на проектни предложения; Указания за изготвяне на проект; Проектна документация; Идентифициране и формулиране на проектната идея; Анализ на средата и предпроектни проучвания; Планиране на проектни дейности и необходимите ресурси; Планиране на рисковете; Резултати, устойчивост, мултипликационен ефект и добавена стойност на проекта; Бюджет на проекта и Практическо упражнение в групи- разглеждане на проектен бюдет и придружаваща документация при подаване на проект.