ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В СТРЕЛЧА

На 12.02.2015 г. от 10.00 часа в гр. Стрелча се проведе информационна конференция с бенефициенти, медии и широката общественост.  Участие в събитието взеха над 60 човека представители на публичния, стопанския и нестопански сектор от територията на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".