ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ЛЕСИЧОВО

В Заседателната зала на Общински съвет - Лесичово се проведе поредна информационна среща. На 22 февруари 2016г., Мария Нейчева запозна представители на публичния сектор с възможностите на ПРСР 2014-2020 и подхода ВОМР. Обсъдени бяха възможните мерки за включване в стратегията за местно развитие.