ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ПОПИНЦИ

Екипът на Местната инициативна група се срещна с жителите на с. Попинци, община Панагюрище. Срещата се проведе на 02.03.2016г. в кметството на селото. Присъстваха представители на стопанския и нестопанския сектор. Темата бе информиране на местната общност за възможностите, които предлага новата ПРСР за периода 2014 -2020 г. и мерките за включване в Стратегията за местно развитие.