Междинна оценка на Стратегията за местно развитие

През месец май и юни бе извършена Междинна оценка на Стратегията за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" по проект 41-03-21, Договор РД 50-147. Основната цел на междинната оценка е да се проследи напредъка в прилагането на Стратегията и да се извърши анализ и оценка на постиженията, както и да формулира препоръки за необходимостта от актуализиране на Стратегията за местно развитие ако се установи такава...

Пълният вариант на Междинната оценка може да разгледате от тук