МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

Младежки обмен

Проект „Европейски младежки форум на селските райони“ Бенефициент МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ Финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Мобилност за граждани“, сектор „Младеж“ Основна дейност: Младежки обмен Място на реализиране: град Стрелча Период на реализация: 02 - 08.07.2017 Участващи страни: България, Италия, Испания, Хърватия, Латвия и Румъния Общ брой участници: 30 младежи до 30 години Основна цел на проекта: "Устойчиво развитие на селските райони чрез активизиране на младите хора". Специфичните цели на проекта са: "Активно включване на младите хора в процеса по устойчиво развитие на селските райони чрез повишаване на техните знания, умения и компетентности". Включени дейности: Запознаване с дейността на местните инициативни групи в страните на участниците; Дискусии относно селските райони и техните проблеми в държавите, участващи в обмена; Проблемите на младите хора в малките населени места; възможности за развитие чрез показване на добри практики - среща с местния бизнес, среща с местната власт. Младите хора посетиха офиса на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, където се запознаха с основната дейност на МИГ-овете в цяла Европа, проектите и възможностите за финансиране чрез използване средствата на МИГ, посетиха Дестилерия за преработка на рози и лавандула, печатница, туристически забележителности и атракции в Стрелча и Панагюрище, беше организирана среща с общинското ръководство на община Стрелча.