МИГ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

Еръзъм +

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ стартира изпълнението на поредния си проект финансиран по програма Еразъм+, с наименование „Stay rural and successful in digital era“. Нашата организация е координатор по проекта, който ще се изпълнява съвместно със следните организации: Международен университет на Каталуния, Испания; Център за изследване и развитие в образователните технологии, Кипър; Институт за изследвания в околната среда, строителство и енергетика, Северна Македония; „Виртуал кампус“ ООД, Португалия; 2 организации, работщи в сферата на младежкото предприемачество от Гърция и Института за трансфер на технологии и иновации, гр. Пловдив. Основната цел на проекта "DigiRUR" е да насърчи създаването на здравословна екосистема за растеж на младежкото предприемачество в селските райони, чрез ангажиране на заинтересованите страни (местни власти, институции за професионално образование и обучение и младежки или професионални асоциации). Ще бъде разработен пълен пакет от теоретични и практически знания, необходими на младите хора, за да започнат бизнес в селските райони.