Обучение за бенефициенти

На 11 и 12 юли 2013г. МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” организира обучение за бенефициенти от частния сектор на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР” във връзка с необходимостта от получаване на базови умения по изпълнение и отчитане на проектите на бенефициентите след сключване на договори за подпомагане. В обучението взеха участие реални бенефициенти, кандидатствали пред МИГ, част от тях и със спечелени проекти и сключени договори за реализиране на проектите. Лекторът Димитър Русинов запозна участниците с задълженията им след подписване на договор с МИГ и ДФЗ, бе разгледана заявка за плащане и придружаващите я документи. На 01 и 02 август 2013г. обучението бе повторено с бенефициенти от публичния сектор. В него взеха участие представители на общините, читалищата и музеите от територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.