ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ - ПЕТА ПОКАНА

На 31.03.2014г. успешно приключи Петият прием на проекти за МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". Получени бяха 10 проектни предложения. Всички проекти преминаха през проверка за административно съответствие и допустимост и бяха подготвени за техническа оценка от Комисия за избор на проекти. След полученото одобрение от КИП проектите бяха входирани в Областната дирекция на ДФ "Земеделие" в гр. Пазарджик.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ОТ ПЕТА ПОКАНА