Партньорска среща по проект "Stay rural and successful in digital era -DigiRUR"

Партньорска среща

Проведе се поредната партньорска среща по проект "Stay rural and successful in digital era -DigiRUR" в Барселона, Испания.

Проектът е насочен към разработване на образователни ресурси за стартиране на дигитален бизнес за млади хора, живеещи в селски райони.

До края на месец януари ще бъдат разработени 5 модула, изцяло практически насочени към стартиране на онлайн бизнес, които ще бъдат налични на онлайн платформата на проекта на www.digirur.eu ( #e-commerce, #digitalmarketing, #database).

До края на месец януари ще бъде проведено и първото обучение по проекта, което е насочено към обучители, работещи с млади хора. След това в периода февруари - април 2023 ще бъде организирано и международно онлайн обучение за млади хора, искащи да стартират или имащи собствен бизнес в селските райони. Обучението ще е изцяло практически насочено и ще включва теми като уеб-дизайн, създаване на уеб страница, работа с платформи за онлайн продажби, инструменти за дигитален маркетинг, работа в социални мрежи, събиране и обработка на данни.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ и се реализира в консорциум от 7 организации от 6 европейски държави! Координиращата организация е МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово!