ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ПРЕД bTV

На 28.07.2015 г. бяха заснети репортажи за пет броя проекти, одобрени и реализирани по Стратегията за местно развите

на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

Интервюирани бяха собствениците на фирмите и реализаторите на проектите.

Изготвените репортажи ще бъдат излъчени на следните дати и часове:

 

дата

час на предаването

предаване

бенефициент

име на проекта

1

01.08.

2015 г.

събота

6:30-9:30

"Агрофорум"

 „Филип Инвест” ЕООД гр. Стрелча

„Линия за производство на  дървени въглища”

 

2

04.08.

2015 г.

вторник

7:00-9:30

"Сутрешен  блок"

„ИНА” ЕООД

гр. Панагюрище

„Разширяване на капацитета на Дестилерия за етерични масла и създаване на възможност за производство на биологично розово масло чрез изработка, доставка и монтаж на кохобационна уредба и изграждне на рампа към предприятието”

3

07.08.

2015 г.

петък

7:00-9:30

"Сутрешен блок"

Народно читалище „Пробуда -1872“ - с. Баня

 

Да   съхраним  традицията  „Заклятието на Оборищенци “

 

4

08.08.

2015 г.

събота

6:30-9:30

"Агрофорум"

„Ковекс - 2“ ЕООД

 

„Повишаване на ефективността на производство на „Ковекс – 2”

5

13.08.

2015 г.

четвъртък

7:00-9:30

"Сутрешен блок"

Община Панагюрище

 

„Проучване и почистване на крепостта „Калето” в с. Баня, община Панагюрище