Прием на проекти - Трета покана

Прием на проекти - Трета покана

На 19.05.2013г. успешно завърши трети прием на проектни предложения за подпомагане по изпълнение на Стратегия за местно развитие на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”. Входирани са 22 Заявления за подпомагане от частни и публични бенефициенти от територията на трите общини – Панагюрище, Стрелча и Лесичово. В момента тече проверка за административно съответствие и допустимост на подадените проектни предложения.