Приключи вторият проект на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово, финансиран по програма Еразъм+

Приключи вторият проект на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово, финансиран по програма Еразъм+.

Реализиран беше младежки обмен с основна тема социалната изолация на младите хора от селските райони.

30-те младежи в рамките на една седмица взеха участие в различни дейности - уъркшопове, ролеви игри,

симулации, свързани с темата на проекта. Също така, младежите имаха възможност да опознаят отблизо региона на

Панагюрище, българските традиции и фолклор, прелестите на местната кухня и гостоприемството на местното население.

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово изразява своята искрена благодарност на Court Inn Accommodation & Apartments

/ Корт Ин - Настаняване и Апартаментиза гостоприемството, уюта и отличното обслужване,

на Gergana Yakimova за добрата фасилитаторска работа,

на Петър Немски (Petar Nemski) и Народно читалище Виделина за невероятния урок по народни танци,

на ЕТ "Христо Илиев" и фирма Топ Транс за комфортното пътуване,

на фирма Арахна ООД,

на Рекламна агенция РАУМ и

на болница Uni Hospital и д-р Николай Узунов за оказаното съдействие и професионализъм.