Приключи успешно и петият проект на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" финансиран по програма ЕРАЗЪМ +

На 31.03.2023 приключи успешно и петият проект на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово в подкрепа на политикана на сдружението за насърчаване на младежките дейностите. Проектът 2022-1-BG01-KA152-YOU-000065484 "Powering Youth Potential = Powering Rural Development” е финансиран по програма Еразъм+. Проектът се реализира съвместно с партньорски организации от 5 европейски страни – Италия, Хърватия, Румъния, Португалия и Сърбия, като в него взеха участие общо 37 младежи на възраст между 18 и 30 години. Нашата обща цел бе „Да променим мисленето на младите хора от това, че нямат бъдеще в селския район в който живеят, да станат по-мотивирани, по-способни, по-знаещи и да повишим предприемаческата им инициатива, така че да създадем едни активни и подготвени млади хора, развиващи се в своите малки населени места“. Като се опитахме да я постигнем чрез:

- Повишаване на информираността относно различни канали за търсене на работа, кандидатстване за работа и провеждане на интервю - Тренинг - курс "Кандидатствам за работа", Уъркшоп "Хайде на работа"

- Повишаване на знанията относно ключовите стъпки за стартиране на собствен бизнес - Уъркшоп "Да работя или да създавам работа", Тренинг - курс "Как да стана предприемач"

- Получаване на информация за различните възможности за развитие на компетенциите през целия живот;

- Придобиване на компетенции за „оцеляване“ и иновативност на терен чрез иницииране и представяне на реални бизнес идеи - Уъркшоп "Аз съм предприемач", City – game “Как младите могат да променят посоката.

- Насочване на мисълта, че инвестициите в себе си и поемането на (изчислени) рискове са най-голямата сила - Уъркшоп "От идея - в действие", Уъркшоп "Какво научих за себе си";

- Анализиране и обсъждане на основните проблеми/събития в ЕС и как те влияят (увеличават или намаляват) риска от младежка безработица; дефиниране на причините и възможните решения за подобряване на младежката заетост - Уъркшоп "Младежка безработица", Уъркшоп "Какво е да живееш в селски район"

- Подобряване на едни от най-важните меки умения за намиране на желаната работа или създаване на собствена такава: комуникационни умения, критично мислене, лидерство, положително отношение, работа в екип, работна етика, саморазвитие, креативност - Ice-breaking session, Еразъм+ дисеминация и всички други активности. това, че нямат бъдеще в селския район в който живеят, да станат по-мотивирани, по-способни, по-знаещи и да

повишим предприемаческата им инициатива, така че да създадем едни активни и подготвени млади хора, развиващи се в своите малки населени места.