СРЕЩА В ГР. СТРЕЛЧА

На 29.02.2016г. се проведе срещата в община Стрелча. Присъстваха представители на публичния сектор - община, читалища, музей. Водеща на срещата бе Мария Нейчева, която запозна участниците в срещата с възможностите през новият програмен н период.