Среща 18-19 октомври 2012 г.

На 18 и 19 октомври 2012г. в хотел "Средна гора" гр.Стрелча се проведе двудневно обучение на тема "Разработване на проекти за потенциални бенефициенти по Стратегия за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". В обучението се включиха 15 потенциални бенефициенти, предимно представители на бизнеса и земеделски производители от територията на Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово. Лекторът на обучението г-жа Емилия Германова подробно запозна участниците с проектния цикъл, през който преминава бенефициента при подготовка и разработване на проект.