ФРЕНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСЕТИ МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

МИГ, проекти, сътрудничество, МЗХ, Франция, СМР

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” бе домакин на френска делегация от МИГ „Сърцето на Еро”, област Монтпелие, Франция. Повод за гостуването бе съвместен проект на двете инициативни групи на тема „Устойчиво управление на земите и планиране в крайградските области във Франция и България”, който вече е внесен в МЗХ за одобрение. Основната дейност по проекта ще бъде провеждането на изследователски стажове, чрез които да се извърши анализ на тема „Нормативна уредба на застрояването в земеделските земи и крайградските области във Франция и България”. По проекта е предвиден съвместен семинар и обмяна на опит. Анализът ще бъде изведен в доклад като добра практика за управление и планиране. На срещата, за френската страна, присъстваха кметът на община Жиняк, област Монтпелие и председател на Управителния съвет на МИГ “Сърцето на Еро” Жан Марсел Жовер, изпълнителният директор г-жа Тереза Камерино, т-н Винсент Салиняк - експерт на Местната инициативна група и г-жа Бриджит Ногаредес – представител на Института за иновации в земеделието от областния център Монтпелие (Франция). Университетът за национално и световно стопанство в България, като неформален партньор в проекта, беше представен на срещата от проф. д-р Диана Копева и доц. д-р Светла Маджарова - и двете от Катедра "Икономика на природните ресурси", Бизнес факултет. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с бъдещата съвместна работа по проекта. "Желанието ни е да обединим опита си, да установим отношения и да постигнем резултати, които ще са полезни за нашите територии", каза господин Жовер още в началото на диалога. Гостите от Франция представиха презентация и споделиха своите добри практики в работата по проекти за развитие на селските райони и застрояване в земеделските земи и крайградските райони. Местните инициативни групи разработват проекти, които да отговарят изцяло на интересите на вече съществуващите земеделски производители на съответните територии. Това донякъде е обусловено от административното деление на Франция, при което териториите са обособени в региони, департаменти и общини. Общината като най-малка административна единица, представлява населеното място и прилежащата му територия. Броят на общините във Франция е 36 000, като измежду тях има и такива, които са с население под 50 жители. На гостите бяха представени успешно изпълнени проекти по програма ЛИДЕР чрез МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".