Четвърти успешен проект, финансиран по Еразъм +

На 10.10.2021 приключи успешно и четвъртият проект на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово в подкрепа на политикана на сдружението за насърчаване на младежките дейностите. Проектът 2020-1-BG01-KA105-078569 „Предприемачество в селските райони – за младите от селските райони“ е финансиран по програма Еразъм+. Неговата основна цел е "Насърчаване на младежкото предприемачество в селските райони за преодоляване на социалното изключване".

В периода 06 -10.10.2021 г., МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово бе домакин на 32 младежи от България, Хърватия, Румъния, Италия и Португалия. В програмата на проекта бяха включени различни дейности като уъркшопове на тема предприемачество, срещи с успешни предприемачи в селски райони, дискусии и дебати, ролеви игри. Чрез методите на неформалното образование, младежите придобиха различни знания и умения в областта на предприемаческата инициатива и бизнеса, като:

- Подобряване чувството за инициативност и предприемачество у младите хора;

- Подобряване на езиковите умения чрез 'language by doing;

- Подобряване на практическите умения на участниците - планиране и организиране;

- Подобряване на уменията им за решаване на проблемите.

За успешното изпълнение на проекта, МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово иска да изкаже огромната си благодарност за професионализма на хотел Court INN, Панагюрище, на Винарска изба „Румелия“ за организирания тур и топло посрещане, на Георги Влайков за интересната презентация и дискусия. Специални благодарности, екипът на МИГ изразява и към своите международни партньори – Асоциация „Strive“, Хърватия, Асоциация „Tinerii 3D“, Румъния, Асоциация „Europalment“e, Италия и Асоциация „Experimentaculo“, Португалия, които положиха изключително огромни усилия да намерят участници, предвид затруднената, от пандемията COVID – 19, обстановка.