COVID 19

Във връзка със Заповед РД-01-609/21.10.2020 г. на МЗ Ви информираме,

че офисът на СНЦ МИГ „Общини – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“

преминава в дистанционна форма на работа считано от 26.10.2020 г. /понеделник/. 

За връзка и консултации с екипа на МИГ, може да се свържете на следните телефонни номера:

Лучко Македонски - Изпълнителен директор – 0882 270 816

Ангелина Шентова – Счетоводител – 0882 270 819

Нонка Бундова – Костова - Експерт „Прилагане на Стратегия“ – частни мерки – 0882 270 815

Мария Нейчева - Експерт „Прилагане на Стратегия“ – публични мерки – 0882 270 814

Пепа Кацарова – Стефанова – Експерт „Административни дейности“ – 0882 270 818