Европейската комисия одобри още 18 програми за развитие на селските райони

Общото финансиране по 18-те одобрени програми за развитие на селата е в размер на 14,3 милиарда евро от бюджета Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и ще привлекат допълнително финансиране от национални, регионални и частни източници.   Одобрени са националните програми на Литва, Латвия, Естония, Нидерландия, Словакия и Словения, Испания, както и регионални програми на Германия, Франция, Португалия, Великобритания,    Заедно с одобрените още през декември 2014 г. 

девет програми (от общо 118 за всички държави-членки), се достига одобрение на около 36% от общия бюджет или 35 милиарда евро.   Програмите са насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор на ЕС, както и засилване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г.