Конкурс за студентско есе на тема „Планът за инвестиции за Европа – моята визия за проектите, от които България и Европейският съюз имат нужда"

Представителството на Европейската Комисия в България, в сътрудничество с Института за икономическа политика, обявява конкурс за студентско есе на тема „Планът за инвестиции за Европа – моята визия за проектите, от които България и Европейският съюз имат нужда".

Правила и критерии за участие:

• В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 27 години;

• Есето не трябва да надвишава 1500 думи;

• Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 9 март 2015 г.

Есетата, получени в рамките на конкурса ще бъдат оценени от независимо тричленно жури от доказали се експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите ще бъде гарантирана.

Есетата, получени в рамките на конкурса ще бъдат оценени от независимо тричленно жури от доказали се експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите ще бъде гарантирана.

Авторите на трите отличени есета ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции! Наградите ще бъдат връчени на 16 април 2015 г. по време на официална церемония лично от г-н Юрки Катайнен, Заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност", отговарящ за Плана за инвестиции за Европа.

 

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската Комисия в България и Институт за икономическа политика. 

Повече информация за правилата и критериите за участие в конкурса можете да намерите на сайта http://form.jotformeu.com