Международна конференция х-л Шератон

На 26 и 27 юни в хотел Шератон гр. София се проведе Международна конференция ОСП: "Минало и бъдеще" - 50 години Обща Селскостопанска политика - Партньорство между Европа и Селскостопанските производители. В конференцията участваха представители на Естония, Португалия и Малта. България и Местните инициативни групи в страната бяха представлявани от Лучко Македонски - изпълнителен директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". Идеята на конференцията беше да се разгледа и отчете постигнатото до тук от четирите държави участнички в процеса на прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС и в контекста на нейното прилагане през последните 50 години. Една от широко дискутираните теми, беше и прилагането на ОСП през периода 2014 - 2020 г., както и предизвикателствата пред четирите страни при определянето на приоритетите и финансовия ресурс през този период.

Междуранодна конференция х-л Шератон

Освен участието си в конференцията, Изпълнителния директор на МИГ, установи контакти с участниците от другите държави и постигна договорки за сътрудничество и обмяна на опит между МИГ от четирите страни, с оглед бъдещо подпомагане и реализация на съвместни проекти.