МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

На 23.05.2014 г. Изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” подписа три договора по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ с МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“. МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” е координатор и по трите проекта.

Първият договор е по проект за транснационално сътрудничество „Транснационална мрежа на развитието на селските райони солидарност, устойчивост на местния туризъм, на достъпни екологични и културни развития: трансграничните идентичности за развитие на селските райони (Адриатическо море – Черно море)“, като стойността на проекта е 169 800,00 евро.

Вторият договор по проект за транснационално сътрудничество „Област на качеството на земеделието и храните в земите Фредерик – мрежа на продукти от Пуля и Базиликата“ е на стойност 80 000,00 евро.

 

 

Третият договор е за съвместни действия за сътрудничество „Вътрешнотериториалното сътрудничество между „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ и „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – ключов фактор за развитие на туризма на база на богатото културно и природно наследство“ и е на стойност 140 890,00 евро.