МЕЖДУНАРОДНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО 4-7 МАРТ 2015

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА

ВИ КАНИ НА

ПЪРВОТО ПРОЛЕТНО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 4 ДО 7 МАРТ 2015 Г. НА ЛЕТИЩЕТО В СТАРА ЗАГОРА

ИЗЛОЖЕНИЕТО ЩЕ Е ОТВОРЕНО ЗА ПОСЕТИТЕЛИ ВСЕКИ ДЕН ОТ 10:00 ДО 18:00 ЧАСА

На 4 март 2015 г. Председателят на БАТА АГРО г-н Веселин Генев и Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева ще открият Първото пролетно издание на Международното специализирано селскостопанско изложение БАТА АГРО 2015 - Пролет в присъствието на изложители и гости от страната и чужбина.

Работно време за посетители

Всеки ден от 4 до 7 март 2015г. включително, изложението ще работи за посетители от 10:00 до 18:00 часа.

Официалната програма предвижда семинар на тема: "Възможности за финансиране на инвестиции по ПРСР 2014-2020 и новости при директните плащания", насрочен за 4.03.2015 г. от 14:30 до 16:30 часа.

В семинара ще участват експерти от Българска асоциация на консултантите по евроепсйки програми и експерти от Министерство на земеделието и храните, както и Държавен фонд Земеделие. 

Семинарът ще протече под формата на диалог между експертите, като ще бъдат зададени всички въпроси, актуални към момента на стартиране на Новия програмен период. 

 

Всички заинтересовани бенефициенти както и фирми, предлагащи продукти и услуги по ПРСР могат да поставят своите въпроси предварително на e-mail: office@bata-agro.com 

За повече информация - http://spring.bata-agro.org/