ОБУЧИТЕЛНА И РАБОТНА ВИЗИТА В ИТАЛИЯ

През месец ноември 2013г. представители на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” посетиха област Пуля, Италия. Като основна цел на обучителната визита бе подписване на договор за създаване на Европейско кооперативно дружество – Развитие на селскостопански идентичности. Дружеството ще работи за развитие на териториите по Паневропейски транспортен коридор №8, свързващ Адриатическо море с Черно море. Като учредители в дружеството участват партньори от 37 организации от държавите попадащи в този коридор.
Европейското кооперативно дружество (ЕКД) е създадено, съгласно Регламент 1435/2003 на Съвета на Европейския съюз в резултат на съвместна дейност от 2010 година насам. Периодът на действие е до 2030 година. Това е първото дружество, което се създава в България по този регламент. То ще работи в посока развитие на териториите и усвояване на средства директно от Брюксел. Управителният съвет на ЕКД е в 5-членен състав, един от които е Лучко Македонски – Изпълнителен директор на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”. В град Бари е проведена пресконференция от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони на област Пуля, на която той е представлявал двете местни инициативни групи от България, участващи в това дружество – МИГ “Панагюрище,Стрелча, Лесичово” и МИГ “Белово, Септември, Велинград”.
При посещението си в Италия г-жа Галина Матанова – Председател на МИГ и г-н Македонски са провели поредица срещи, една от които с Валерио Кайра – президент на МИГ “Пиана дел Таволиере”, на която е присъствал и проф. Франческо Конто от университета във Фоджа. Той е един от основателите на местните инициативни групи в област Пуля. Българската делегация е осъществила срещи с кмета на община Чериньола - Антонио Джанатемпо, Вито Монако – кмет на община Сторнарела, както и посещение в предприятие за производство на зеленчуци. При развиване на дейността си предприятието е ползвало средства по италианската Програма за развитие на селските райони.
По време на работните срещи на г-жа Матанова и представителите на МИГ “Панагюрище, Стрелча, Лесичово” в Италия, са финализирани два отделни Транснационални проекта, свързани с обмяна на опит, добри практики в сферата на туризма, културното движимо и недвижимо наследство, местните традиции, занаяти и храна. Проектите са първите под егидата на Европейското кооперативно дружество. Предстои тяхната реализация през 2014-2015 година.
Участието на България в Европейското кооперативно дружество ще даде нови възможности за развитие на селските райони и териториите, посредством съвместно разработени проекти от българските и италианските местни инициативни групи.