Обучителна среща на пилотно изпълнение на добра практика "Termaland " по проект Ruraland

На 25 и 26 април в гр. Стрелча се проведе информационна обучителна среща на пилотно изпълнение на добра практика "Termaland " по проект Ruraland на Областна администрация - Пазарджик. На срещата присъстваха - изпълнителният директор на Местна инициативна група "Промовега" -- Испания със част от екипа си, представители на Министерство по земеделие и аквакултури и Асоциация термалисимо Андалусия /Испания/, Областна администрация - Пазарджик, Общинска администрация - Стрелча.

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" бе представляван от Мария Нейчева - експерт СМР. Темата бе споделяне на опит в областта на устойчивото управление на термални ресурси и представяне на добри практики на област Андалусия и МИГ "Promovega", Атарфе - Испания.

Разговорите с колегите от Испания бяха много ползотворни и ще бъдат полезни в понататъшната работа на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". В резултат на споделеният опит и доброто впечатление от страна на българския МИГ , колегите от Испания отправиха покана за гостуване в област Андалусия за осъществяване на сътрудничество между МИГ "Promovega", Атарфе - Испания и МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".