От 23 март започва прием по Схемата за застраховане на селскостопанска продукция

От 23 март фонд „Земеделие” започва да приема заявки за държавна помощ по схемата за съфинансиране на премиите при застраховане на селскостопанската продукция, съобщиха от министерството на земеделието.

Максималният размер на помощта за един фермер е до 65 % от стойността на застрахователната премия. Целта е да се насърчат фермерите и малките и средни предприятия да застраховат произвежданите култури. Подпомагането е ориентирано основно към хората, отглеждащи плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн.

Крайният срок за кандидатстване по схемата е до изчерпване на финансовия ресурс или до 31 август, като срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 15 декември 2015 г. Заявления за подпомагане ще се приемат в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“, по постоянен адрес на кандидата.

Повече информация за помощта, както и указанията за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“, рубрика „Държавни помощи/ Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014.