Подмярка 2.2. Няма формулирана такава мярка в програмата към момента