ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

МИГ, "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" организира конкур за избор на външни експерт - оценители.

Краен срок за предоставяне на документи до 17.30 часа на 17.11.2017 г. /петък/

на адрес : гр. Панагюрище, ул. "Макгахан" №2, офис на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

 

Документи за участие в конкурса:

1. Покана

2. Заявление за участие

3. Декларация от участника

4. Класификатор на областите на висше образование и профес.направления

5. Списък на професионалните области