Посещение в Брюксел

Делегация от одобрените МИГ-ове в страната по линия на техническа помощ към МЗХ бе изпратена на шестдневно посещение в столицата на Европейския съюз - Брюксел. В групата беше включен и изпълнителния директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - Лучко Македонски. Целта на посещението на делегацията бе обмяна на опит и осъществяване на контакти със структури на ЕС работещи по подхода ЛИДЕР. Делегацията посети и осъществи срещи в няколко структури, като Европейска селска мрежа, Европейската мрежа на "Лидер" групите, Мрежите на областите Валония и Фландрия, както и осъществи ползотворна среща в Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" с Генералния директор на дирекцията г-жа Хелън Уилямс. Основния резултата от проведеното посещение е постигната договорка да стартира изграждането на Национална мрежа на "Лидер" групите в България.

Посещение в Брюксел на Лучко Македонски