ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

На 31 юли и 01 август 2014 г. МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” организира обучение за бенефициенти от частния сектор на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР” във връзка с необходимостта от получаване на базови умения по изпълнение и отчитане на проектите на бенефициентите след сключване на договори за подпомагане.

В обучението взеха участие реални бенефициенти, кандидатствали пред МИГ, част от тях и със спечелени проекти и сключени договори за реализиране на проектите. Лекторът Димитър Русинов запозна участниците с задълженията им след подписване на договор с МИГ и ДФЗ, бе разгледана заявка за плащане и придружаващите я документи.