Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съдържа следните мерки: