Пчеларите могат да кандидатстват по мерки 4.1, 6.1 или 6.3

пчеларствоПриоритетна политика за Министерството на земеделието и храните е биологичното земеделие. От новия програмен период се въвежда за първи път отделна мярка за биологичното земеделие. По нея, биологично насочените пчелари ще могат да получат подпомагане за пчелно семейство в размер от 25 евро до 35 евро на година, когато са в период на преход.

От тази година след нотифицикация в ЕК ще започне да се прилага „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”. За унищожените от бедствия кошери биологичните производители на мед от тази година ще се компенсират. Големите пчелари, които имат по над 150 и над 126 кошера могат да кандидатстват за финансова помощ в края на март по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За младите в бранша, които притежават 126 кошера, могат да се възползват от мярка 6.1, която стартира в края на месец май.

„Малките“ могат да кандидатстват след одобряването на ПРСР от Европейската комисия по мярка 6.3. Министър Десислава Танева прикани днес бранша да се възползва от възможностите на новата ПРСР. Това се случи при откриването на 13-тото Международно изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2015“, което ще продължи до 15 февруари. „Тези, които имат над 150 кошера могат да кандидатстват за нови кошери по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ , а тези които имат над 126 кошера и за други инвестиции в областта на пчеларството, като например инвентар“, обясни Десислава Танева.

По мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“, позната като „Млад фермер“, пчеларите също ще могат да кандидатстват за финансиране. През този програмен период критериите са намалени и вместо 131 кошера сега е достатъчно младите пчелари да имат 126. Министър Танева обърна внимание и на нова тематичната подпрограма 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ за малките фермери, която касае и по-малки като обем пчелари, на който ще се отпускат средства до 15 000 евро. По Националната програма за пчеларство за 2015 година финансовите средства за подпомагане на сектора са в размер на 4 436 974 лева. Сред официалните гости на събитието бе и председателят на Народното събрание Ценка Цачева, която заедно с министър Танева, разгледа щандовете на изложителите.